Kooperativ AS er et selskap som leverer bemannings- og rekrutteringstjenester til helse og omsorgssektoren. Vi samarbeider med kommuner og sykehus i hele Norge og leier ut ca 200 vikarer. Ved rekruttering legges stor vekt ved språklig kompetanse og personlige egenskaper.

Vi tilbyr:
* Vikarformidling.
* Rekruttering til faste og midlertidige stillinger.

 Kvalitetssystem i henhold til ISO 9001:2008
 Oppfyllese av internkontrollforskriften for sosial- og helsetjenesten (FOR-2002-12-20-1731).
 Oppfyllelse av forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.
 Oppfyllelse av vikarbyrådirektivet (Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/104/EF om vikararbeid).
 Foretaket er registrert hos Arbeidstilsynet som bemanningsforetak i Norge.
 Foretaket har registrert revisor (KPMG org.nr. 935174627 MVA).

Kooperativ AS i enhetsregisteret (klikk her)

Kooperativ AS
Straumsvegen 303
9105 Kvaløya
Tromsø

Org.nr. 919675462
post@kooperativ.no

Du er velkommen til å kontakte oss ved å fylle ut kontaktskjemaet under eller ringe +47 78 43 47 60

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close